2010年10月25日星期一

Contoh Ulasan Bahagian C: (回答C部分的写作例句)

笔记:
1. Nombor ayat berdasarkan no. nilai murni (seperti dalam pautan Senarai Nilai Murni).
2. 如果nilai murni里已有动词或有imbuhan beR或MeN,可以删掉 “mengamalkan sikap”
例句: No 33. Kita perlu menjaga kebersihan diri agar kesihatan diri terjamin.

Contoh-contoh ayat:
1. Kita perlu mengamalkan sikap baik hati dengan membantu ( mangsa / orang lain / orang cacat / orang tua / orang yang susah / haiwan yang derita).
2. Kita perlu mengamalkan sikap bersimpati / belas kasihan terhadap orang yang menghadapi kesusahan.
2. Kita perlu mengamalkan sikap bersimpati terhadap orang-orang susah
3. Kita perlu mengamalkan sikap bertimbang rasa dengan beratur semasa (membeli makanan / menaiki bas / ……).
3. Kita perlu mengamalkan sikap bertimbang rasa dengan memberi tempat duduk kepada (orang tua / kanak-kanak / perempuan hamil / orang cacat).
4. Kita perlu mengamalkan sikap prihatin terhadap hal-hal / orang-orang di sekitar kita.
4. Kita perlu mengamalkan sikap prihatin terhadap masalah orang lain / keluarga.
5. Kita perlu mengamalkan sikap pemurah / murah hati dengan memberi sesuatu/ bantuan kepada orang di sekeliling kita.
6. Kita perlu mengamalkan sikap sedia memaafkan dengan memberi peluang kepada orang yang bersalah insaf.
7. Kita perlu mengamalkan sikap insaf akan kesalahan diri dengan bersedia membetulkan kesilapan diri.
7. Kita perlu mengamalkan sikap insaf akan kesalahan diri dan berjanji tidak mengulangi kesalahan.
7. Kita perlu mengamalkan sikap insaf akan kesalahan diri , tidak kira kesalahan kecil atau besar.
8. Kita perlu mengamalkan sikap mengakui kesalahan diri apabila menyedari kesilapan diri.
9. Kita perlu mengamalkan sikap berdikari ketika melakukan sesuatu tanpa mengharapkan orang lain.
9. Kita perlu mengamalkan sikap berdikari ketika menjalankan tanggungjawab diri.
9. Kita perlu mengamalkan sikap berdikari dengan bertanggungjawab kepada diri sendiri.
10. Kita perlu mengamalkan sikap bertanggungjawab agar kita menjadi lebih berdisplin.
12. Kita perlu mengamalkan sikap berhemah tinggi semasa di jalan raya agar keselamatan terjamin.
13,5.Kita perlu mengamalkan sikap berbudi bahasa / pemurah dengan memberikan hadiah kepada ________ .
13. Kita perlu mengamalkan sikap kesopanan dengan menjaga perbuatan dan pertuturan kita.
13. Kita perlu mengamalkan sikap kesopanan dengan bertegur sapa dengan orang lain.
13. Kita perlu mengamalkan sikap kesopanan agar dihormati dan dihargai.
14. Kita perlu mengamalkan sikap ramah mesra / peramah untuk mengeratkan hubungan mesra dengan orang lain.
14. Kita perlu mengamalkan sikap ramah mesra tanpa mengira kaum dan bangsa
15. Kita perlu mengamalkan sikap merendah diri agar disenangi / dihormati orang lain.
15. Kita perlu mengamalkan sikap rendah diri ketika bergaul dengan orang lain.
16. Kita perlu mengamalkan sikap hormat-menghormati agar perpaduan dapat dijaga.
16. Kita perlu mengamalkan sikap hormat-menghormati untuk mewujudkan hubungan harmonis / bahagia.
17. Kita perlu mengamalkan sikap hormat kepada __?__ agar hubungan kita bertambah erat.
17. Kita perlu mengamalkan sikap hormat kepada ibu bapa / guru dengan mematuhi nasihat mereka.
17. kita perlu mengamalkan sikap hormat kepada ibu bapa dengan menyayangi mereka.
17. Kita perlu mengamalkan sikap menghormati _____ untuk kebahagian bersama.
17. Kita perlu mengamalkan sikap menghormati ibu bapa kerana mereka membesarkan kita / melahirkan kita.
17,25.Kita perlu mengamalkan sikap hormat kepada ibu bapa / kasih sayang untuk mengeratkan hubungan kekeluargaan.
17. Kita perlu mengamalkan sikap hormat kepada guru kerana guru seperti ibu dan bapa kita.
17. Kita perlu mengamalkan sikap menghormati guru kerana mereka memberikan ilmu kepada kita.
20. Kita perlu mengamalkan sikap mematuhi peraturan _?_ agar kita sentiasa berdisiplin.
20. Kita perlu mengamalkan sikap mematuhi peraturan jalan raya agar keselamatan terjamin.
20. Kita perlu mengamalkan sikap mematuhi peraturan jalan raya untuk mengelakkan kemalangan.
20. Kita perlu mengamalkan sikap patuh kepada undang-undang agar negara sentiasa aman.
21. Kita perlu mengamalkan sikap menepati masa untuk mengelakkan kelewatan.
22. Kita perlu mengamalkan sikap menghargai masa dengan bangun awal.
22. Kita perlu mengamalkan sikap menghargai masa kerana masa itu emas.
22. Kita perlu mengamalkan sikap menghargai masa dengan menjalankan aktiviti yang berfaedah.
23. Kita perlu mengamalkan sikap menepati janji agar dipercayai orang lain.
25. Kita perlu mengamalkan sikap kasih sayang agar kehidupan lebih bahagia.
25. Kita perlu mengamalkan sikap penyayang terhadap makhluk Tuhan.
25. Kita perlu mengamalkan sikap kasih sayang akan keluarga kerana mereka sangat penting kepada kita.
25. Kita perlu mengamalkan sikap menyayangi ibu bapa / guru kerana mereka banyak berjasa kepada kita.
25. Kita perlu mengamalkan sikap kasih sayang / penyayang dengan menjaga (ibu bapa/ anak/ haiwan ).
26. Kita perlu mengamalkan sikap sayang kepada nyawa dengan menghargai nyawa (orang lain / haiwan).
27. Kita perlu mengamalkan sikap menyayangi alam sekitar untuk mengekalkan kebersihan dan keindahannya.
27. Kita perlu mengamalkan sikap menyayangi alam sekitar / cintai alam sekitar dengan menjaga kebersihannya / keindahannya.
28. Kita perlu mengamalkan sikap menjaga kebersihan persekitaran untuk memelihara persekitaran.
28. Kita perlu mengamalkan sikap menjaga kebersihan persekitaran agar tidak tercemar.
28,33.Kita perlu mengamalkan sikap menjaga kebersihan persekitaran / diri kerana kebersihan asas kesihatan.
29. Kita perlu mengamalkan sikap menghargai kemudahan awam dengan menjaganya dengan baik.
29. Kita perlu mengamalkan sikap menghargai kemudahan awam untuk mengelakkan kerosakan.
29. Kita perlu mengamalkan sikap menjaga kemudahan sekolah dengan baik untuk mengelakkan kerosakan.
31. Kita perlu mengamalkan sikap berbudi kepada tanah dengan bertani / bercucuk tanam.
33. Kita perlu mengamalkan sikap menjaga kebersihan diri agar badan sentiasa bersih dan sihat.
33. Kita perlu mengamalkan sikap menjaga kebersihan diri untuk mengelakkan penyakit.
33. Kita perlu mengamalkan sikap menjaga kebersihan diri agar kesihatan terjamin.
34. Kita perlu mengamalkan sikap menjaga kesihatan diri agar kesihatan terjamin.
34. Kita perlu mengamalkan sikap menjaga kesihatan diri untuk mengelakkan penyakit.
34. Kita perlu mengamalkan sikap menjaga kesihatan diri seperti makan sarapan pagi .
34. Kita perlu mengamalkan sikap menjaga kesihatan diri kerana “badan sihat otak cerdas”.
35. Kita perlu mengamalkan sikap menjaga keselamatan diri / berhati-hati untuk mengelakkan kemalangan.
39. Kita perlu mengamalkan sikap berani mencuba tanpa berasa takut.
39. Kita perlu mengamalkan sikap berani menegur orang yang bersalah.
39. Kita perlu mengamalkan sikap berani menerima cabaran untuk menambahkan pengalaman hidup.
41. Kita perlu mengamalkan sikap berjimat cermat untuk mengelakkan pembaziran.
41. Kita perlu mengamalkan sikap berjimat cermat untuk menjaga kewangan kita.
45. Kita perlu mengamalkan sikap cintai ilmu kerana ilmu penting untuk masa depan kita.
42. Kita perlu mengamalkan sikap kejujuran agar dipercayai orang lain.
42. Kita perlu mengamalkan sikap kejujuran agar orang lain akan mempercayai kita.
43. Kita perlu mengamalkan sikap amanah semasa menjalankan tugas.
43. Kita perlu mengamalkan sikap amanah untuk menjalankan tugas dengan sempurna.
44. Kita perlu mengamalkan sikap ikhlas tanpa mengharapkan balasan.
46. Kita perlu mengamalkan sikap rajin belajar agar mendapat keputusan yang cemerlang. / untuk berjaya.
46. Kita perlu mengamalkan sikap rajin bekerja agar hidup akan senang kelak.
46. Kita perlu mengamalkan sikap rajin bersukan / bersenam agar badan cergas.
46. Kita perlu mengamalkan sikap rajin membaca untuk menambahkan ilmu pengetahuan.
46. Kita perlu mengamalkan sikap rajin berusaha untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. / untuk mencapai cita-cita. / untuk berjaya.
46. Kita perlu mengamalkan sikap rajin berusaha tanpa mengenal jemu.
48,52,59.Kita perlu mengamalkan sikap tabah / yakin / sabar ketika menghadapi masalah.
48. Kita perlu mengamalkan sikap gigih untuk berjaya.
48. Kita perlu mengamalkan sikap tabah / gigih dalam mencapai matlamat hidup.
48,50.Kita perlu mengamalkan sikap tabah / cekal ketika menghadapi dugaan dalam hidup.
49. Kita perlu mengamalkan sikap berusaha bersungguh-sungguh / rajin berusaha untuk berjaya.
49. Kita perlu mengamalkan sikap berusaha bersungguh-sungguh agar berjaya dalam kehidupan.
49. Kita perlu mengamalkan sikap berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai cita-cita.
50. Kita perlu mengamalkan sikap berazam tinggi demi kejayaan pada masa depan. / untuk berjaya.
50. Kita perlu mengamalkan sikap berazam / cekal untuk memajukan diri kita..
53. Kita perlu mengamalkan sikap rasional / berfikir secara bijaksana untuk mengelakkan kesilapan.
53,54 Kita perlu mengamalkan sikap bijak membuat keputusan / rasional / berfikir secara bijaksana agar tidak rugi.
55. Kita perlu mengamalkan sikap semangat patriotik / cintai negara kerana kita dilahirkan di negara ini.
56. Kita perlu mengamalkan sikap cinta kepada keamanan dan keharmonian dengan hidup berbaik-baik antara satu sama lain.
57. Kita perlu mengamalkan sikap kerjasama / bergotong-royong dengan melakukan sesuatu bagai aur dengan tebing.
58. Kita perlu mengamalkan sikap bertolak ansur agar disenangi orang lain.
58. Kita perlu mengamalkan sikap bertolak ansur / bertoleransi untuk mewujudkan hubungan mesra.
62. Kita perlu mengamalkan sikap bersyukur dengan mengucapkan terima kasih apabila menerima (bantuan / nasihat / sumbangan / pemberian ) orang lain.
62. Kita perlu mengamalkan sikap bersyukur apabila menerima sesuatu.
62. Kita perlu mengamalkan sikap bersyukur atas apa yang diberikan kepada kita.
62. Kita perlu mengamalkan sikap bersyukur atas rezeki yang diberikan Tuhan.
63. Kita perlu mengamalkan sikap berterima kasih kepada ibu bapa kerana mereka memelihara kita sejak kecil.
63. Kita perlu mengamalkan sikap berterima kasih / bersyukur atas pemberian / bantuan / jemputan orang lain.

63.Kita perlu berterima kasih untuk menghargai kebaikan orang lain.
64. Kita perlu mengamalkan sikap membalas budi kepada orang yang membuat kebaikan kepada kita.
64-65. Kita perlu mengamalkan sikap berazam untuk membalas jasa / budi orang lain
64-65 Kita perlu mengamalkan sikap mengenang jasa / membalas jasa + ibu bapa / guru / pemimpin kerana mereka berjasa / berbudi / berkorban kepada kita.
64-66 Kita perlu mengamalkan sikap mengenang budi / membalas jasa orang yang telah membantu kita.
65. Kita perlu mengamalkan sikap mengenang jasa orang lain agar menjadi insan yang bersyukur.
66. Kita perlu mengamalkan sikap menghargai jasa orang lain dengan mengucapkan terima kasih.
67,68. Kita perlu mengamalkan sikap semangat bermasyarakat / semangat kejiranan agar hidup sentiasa aman damai.
68. Kita perlu mengamalkan sikap semangat kejiranan kerana jiran orang yang dekat dengan kita.
70. Kita perlu mengamalkan sikap suka menolong orang jika kita terdaya.
73. Kita perlu mengamalkan sikap mematuhi nasihat yang diberi sebagai pedoman dalam hidup.
73. Kita perlu mengamalkan sikap menuruti pesanan / mematuhi nasihat __?__ kerana mereka lebih berpengalaman.
74. Kita perlu mengamalkan sikap setiakawan untuk mengeratkan persahabatan dengan rakan-rakan.
74. Kita perlu mengamalkan sikap setiakawan untuk melayan kawan dengan baik.*如果可以,请避免用以下的句子:
1. Kita perlu mengamalkan sikap _________ kerana ini ialah amalan yang mulia/ terpuji.
2. Kita perlu mengamalkan sikap _________ walau di mana kita berada.
3. Kita perlu mengamalkan sikap _________ pada bila-bila masa.
4. Kita perlu mengamalkan sikap _________ demi kebaikan.